Usługi hydrogeologiczne w Gdańsku

Hydrogeologia to dział geologii, który zajmuje się badaniami wód podziemnych. Poza prawem geologicznym, podlega również obostrzeniom ustawy prawa wodnego. W tym zakresie wykonujemy m.in.:

UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH

 • wiercenie studni
 • projekty prac geologicznych
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

 • projektowanie, wykonanie otworów piezometrycznych
 • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

POMPY CIEPŁA

 • projekty prac geologicznych
 • wykonanie dolnego źródła ciepła
 • dokumentacja powykonawcza

Poza wyżej wymienionymi, INTERRA GEOLOGIA Sp. z o.o. Oddział Gdańsk wykonuje także:

 • ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji oraz sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko.
 • audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Wszystkie wymienione prace prowadzone i opiniowane będą przez osobę z uprawnieniami Ministra Środowiska kat. V.